There seems to be an error with the player !

facebook twitter youtube googlecolor

Whiti (2010)

Ko ‘Whiti’ te kaupapa o tēnei kōpae waiata. He tohu tēnei kupu i te wetenga o ngā herehere, te makeretanga o ngā pōuriuritanga, te tiahotanga o te māramatanga.

He tohu hoki tēnei i te whiti a te tangata mai i tētahi wāhi pōuriuri ki tētahi wāhi e whitingia ana e te rā, e ngā manaakitanga, e te aroha, e te wairua herekore. He tohu tēnei i te pikinga o te wairua, i te tupunga o te ora, i te aranga o te koa. He nui ngā take e pōuriuri ai te ngākau, te wairua. Mā ēnei waiata e puta ai he ora, he koa ki te tangata.

For this album the key concept of Whiti is to shine, transend and be transported. It is our hope that Whiti will invoke an uplifting feeling for you the listener. A feeling of enlightenment, growth, change, creativity and freedom.

Musically Whiti is a rainbow of styles that take you on a blisful journey through Poly Dance rythms, Acoustic roots to soulful ballads weaved with Toni’s velvet vocals.  For Toni Huata Whiti is a positive affirmation of life, love, light and joy!

1. Rangatira (Self-determination)

2. Koa (Joy)

3. Awa (River person)

4. Reflection (Just for today)

5. Mana (Prestige)

6. Whiti (Traverse)

7. Soul True (Wairua pono)

8. E rere (Fly)

9. Te Hokinga Mai (The return)

10. Taku tamaiti (My child)

Download this album from Itunes by clicking here Whiti